Terra
nostra

2007

Aquesta composició de 3 balls ha estat creada com un homenatge a la Sardana, la dansa per excel·lència del nostre país. És una aposta per a la seva representació en escena conservant la seva essència, però dotant-la de la visió més personal de la coreògrafa Mònica Clarena. A partir de les músiques del manresà Santi Arisa, amb la inclusió de nous instruments en la formació de cobla, utilitzant punts lliures i moviments coreogràfics, Terra Nostra ens permet gaudir d’un mateix sentiment però des d’una nova perspectiva.

— Espectacle de 15 minuts.